Cursos disponibles

2022 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

2022 REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

Fecha de modificación del curso: 28 oct 2022

El carnet professional en instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE) és el document pel qual l'autoritat competete (anteriorment el Ministeri d'indústria i avui els departaments d'indústria de les different comunitats autònomes) reconeix la persona que posseeix la capacitat tècnica per dur a terme les activitats d'instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis. Per tant, és obligatori si es vol crear una empresa que treballi com a instal·lador i / o mantenidor de calefacció, climatització, ventilació i energia solar tèrmica, així com per a la realització de determinades tasques d'instal·lació i manteniment en instal·lacions tèrmiques en els edificis.

 • Estudiantes inscritos: 1
GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE 30 h

GASOS FLUORATS D'EFECTE HIVERNACLE 30 h

Fecha de modificación del curso: 24 oct 2022

EL RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el seu certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer de 2021), a partir de llavors, el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid.

 • Tecnologies alternatives rellevants per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura.
 • Dissenys de sistema rellevants per reduir la càrrega de gasos fluorats d'efecte hivernacle i augmentar l'eficiència energètica.
 • Normes i estàndards de seguretat pertinents per a l'ú de refrigerants inflamables o tòxics, o refrigerants que requereixin una major pressió de funcionament.
 • Avantatges i inconvenients, especialment en relació amb l'eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.

 • Estudiantes inscritos: 1
Carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria B

Carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria B

Fecha de modificación del curso: 25 oct 2022

Carnet d'instal·lador autoritzat de gas categoria Instal·lacions receptores domèstiques, col·lectives, comercials o industrials fins a 5 bar de pressió, tant comuns com individuals i qualssevol que siguin la potència de disseny, situació i família de gas, amb exclusió de les escomeses interiors enterrades i les parts de les instal·lacions que discorrin enterrades per l'exterior de l'edificació.

 • Instal·lacions d'envasos de gasos liquats de petroli per a subministrament d'instal·lacions receptores.
 • Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes.
 • Connexió i muntatge d'aparells de gas.

Posada en marxa, manteniment i reparació d'aparells de gas no conduïts (aparells de tipus A) i d'aparells de gas conduïts (aparells de tipus B i C) de potència útil fins 24,4 kW inclusivament, que estiguin adaptats a el tipus de gas subministrat, amb l'excepció de les vitroceràmiques a gas de focs coberts.


 • Estudiantes inscritos: No hay estudiantes matriculados en este curso.
 CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS RECICLATGE

CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS RECICLATGE

Fecha de modificación del curso: 25 oct 2022

EL RD 115/2017 estableix que totes les persones amb certificats fluorats de manipulador de gas expedits pel Ministeri d'Indústria, per a l'any 2017, han de completar un curs obligatori d'actualització de 6 hores perquè el seu certificat es mantingui vigent. El termini per a aquest curs d'actualització és de 4 anys (fins al febrer de 2021), a partir de llavors, el certificat de gas fluorat ja no serà vàlid.

 • Tecnologies alternatives rellevants per substituir o reduir l'ús de gasos fluorats d'efecte hivernacle i la manera segura.
 • Dissenys de sistema rellevants per reduir la càrrega de gasos fluorats d'efecte hivernacle i augmentar l'eficiència energètica.
 • Normes i estàndards de seguretat pertinents per a l'ú de refrigerants inflamables o tòxics, o refrigerants que requereixin una major pressió de funcionament.
 • Avantatges i inconvenients, especialment en relació amb l'eficiència energètica, de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions climàtiques de les diferents regions.

 • Estudiantes inscritos: No hay estudiantes matriculados en este curso.
Curso de Técnico en reparaciones frigoríficas y climatización

Curso de Técnico en reparaciones frigoríficas y climatización

Fecha de modificación del curso: 24 oct 2022
PayPal

100 % ONLINE TUTORIZADA 24/365

¿Quieres trabajar en el mantenimiento y control como frigorista, o para equipos de climatización y ventilación?  ¡Realiza el curso de Técnico en reparaciones  frigoríficas y climatización desde donde quieras y en el horario que tú elijas!

El curso de Técnico de reparaciones  frigoríficas y climatización se imparte en la modalidad online con tutor/profesor.

La metodología on-line se centra en dos puntos fundamentales:
1.- La adaptación de la formación a las nuevas tecnologías, a través de un campus virtual, facilitando el acceso al alumno
2.- El seguimiento continuo de tu aprendizaje por parte de tu tutor, con el objetivo de conseguir la mejor eficacia formativa y una atención personalizada.

Durante la realización del curso online, NUNCA estarás solo. Hasta que finalices tu formación, siempre que lo solicites, tendrás en todo momento un tutor y a tu preparador: te guiarán durante todo proceso formativo, harán seguimiento de tus progresos, reforzaran tu formación con materiales complementarios, evaluarán tus avances… Resolverán todas tus dudas en un plazo máximo de 24h laborables.

REGISTRATE Y ACCEDE AL TEMARIO COMPLETO SIN COMPROMISO

107 recursos ,22 vídeos,  10 ejercicios de asimilacion ,  10 test multimedia.


Curso especialista en aerotermia

Curso especialista en aerotermia

Fecha de modificación del curso: 25 ago 2022

100 % ONLINE TUTORIZADA 24/365

Este curso en Aerotermia le prepara para aprender las bases teóricas para el cálculo y diseño de las instalaciones de climatización; diferenciar entre los tipos de sistemas de climatización existentes en el mercado; conocer los distintos refrigerantes empleados en este tipo de instalaciones; conocer la tecnología de geotermia con el objeto de aportar energía al sistema de refrigeración; conocer la tecnología de la energía solar fotovoltaica, con el objeto de poder generar la energía necesaria y poder realizar autoconsumo, en la instalación de climatización; y aplicar la normativa vigente que afecta a las diferentes tecnología estudiadas.

Gracias a este curso podrás adquirir los conocimientos y competencias necesarias para ampliar tus oportunidades laborales, capacitándote para trabajar como instalador de Aerotermia, técnico de mantenimiento, gestor energético de Viviendas y gestor y consultor energético.


COMPLETACIÓN DE BOLETINES

COMPLETACIÓN DE BOLETINES

Fecha de modificación del curso: 29 jun 2022

CURSO DE ELABORACION DE BOLETINES INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS

 

PARTE 1: RD 1027/2007

·        Declaración responsable para la puesta en servicio, modificación, cambio de titular o la baja de una instalación de seguridad industrial.

·        Certificado de instalaciones térmicas en edificios.

·        Certificado de mantenimiento.

·        Modelo cuadro-resumen de los consumos y aportaciones anuales del certificado de mantenimiento.

·        Modelo de Memoria Técnica de la Instalación Térmica en Edificios para una potencia 5 ≤ P ≤ 70 kW.

·        Etiquetas de las instalaciones térmicas en los edificios.

·        Características de la etiqueta de mantenimiento de las instalaciones térmicas en los edificios.

PARTE 2: RD 115/2017, RD 517/2014, RD 552/2019

·        Modelo de certificado personal

·        Certificado documentos de comercialización de equipos de gases fluorados

·        Certificado de control de fugas

·        Certificado sistema de detección de fugas

·        Certificado de prueba de estanqueidad

·        Certificado límites de carga para refrigerantes

·        Certificado control de carga de refrigerantes

·        Certificado revisión de fugas de refrigerantes

·        Certificado revisión del control de fugas